Rapportering som stärker ert företags miljöprofil och uppfyller kraven i GDPR.

Med en transparent och tydlig rapportering hjälper vi er med att bevisa efterlevnad av kraven i GDPR samtidigt som vi ger er underlag som styrker ert miljöengagemang.

Det finns över 20 olika rapporter som styrker efterlevnad från början till slut. Dessa rapporter bildar tillsammans ett flöde som kan bifogas till allt från ISO arbete till externa IT-revisioner.

 • Hur stor är miljöpåverkan från er IT-utrustning?
 • Kan ni bevisa att era gamla datorer är raderade enligt kraven i GDPR?

Vi ger er tillgång till all rapportering och information direkt i kundportalen där ni också har möjlighet ladda ner dessa rapporter och visa era kollegor eller bifoga till ert företags rapportering och redovisning.

Till de vanligaste rapporterna hör:

 • Mottagningsrapport
 • Inventeringsrapport enheter
 • Inventeringsrapport lagringsmedia
 • Kategorirapport, vikt, antal och disposition
 • Destruktionscertifikat
 • Återvinningscertifikat
 • Raderingscertifikat
 • Miljörapport
 • Ekonomirapport