Säker destruktion av lagringsmedia

Det enda spåret som finns kvar efter att lagringsmedia destruerats i Morecos shredder är destruktionscertifikatet på serienummernivå.

Se filmen på hur det går till

Undvik risk genom att anlita specialister när det gäller er och era kunders säkerhet.

Hos Moreco föredrar vi att förlänga livet på all hårdvara men ibland stöter vi på säkerhetspolicys som inte tillåter radering och vidareförsäljning av hårddiskar.

Vid sådana tillfällen kan vi erbjuda flisning av lagringsmedia i vår egen shredder och för den med riktigt höga säkerhetskrav går det även att beställa shredding på plats hos er. Det enda som lämnar era lokaler är flisorna av oigenkännlig metall.

Vi tar hand om hela jobbet, från etablering och utförande till avstädning, bortforsling och miljöåtervinning. Ni kan också övervaka medan vår säkerhetsklassade personal skannar in serienummer och flisar hårddiskarna på ett löpande band.

Moreco är certifierade inom informationssäkerhet ISO 27001 och kvalitet ISO 9001.

När ni anlitar Moreco så förbinder vi oss att utföra uppdraget i enlighet med våra processer och rutiner som dokumenterats, reviderats och certifierats i ledningssystemen för ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 27001.

Vi destruerar all typ av lagringsmedia, från backupband & hårddiskar upp till 3.5" (Mekaniska såsom SSD), ramminnen, kreditkort, CD/DVD’s och USB stickor upp till säkerhetsnivå H-4 enligt standarden DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

Efter slutfört uppdrag erhåller ni ett destruktionscertifikat och en revisionsrapport på serienummernivå.

Shredder specifikationer
Skärbredd 20 mm
Partikellängd 40 - 50 mm
Klipptyp Flisning/shredding
Säkerhetsnivå DIN 66399 (ISO/IEC 21964) O-1, T-2, E-2, H-4
Materialtyper Backupband & hårddiskar upp till 3.5\", SSD och RAM moduler, Kreditkort, CD/DVD, USB
Ljudnivå 57dB(A)
Drivkraft 3.2kW
Volt 400V
Frekvens 50Hz
Längd x bredd x höjd 2858 x 1040 x 1696 mm
Vikt 1021 kg
Kapacitet 330 enheter per timme