Ecolease frigör kapital till viktiga funktioner som skapar livskraft i ert företag

En paketerad finansieringslösning, framtagen för både Infrastruktur- och arbetsplatsprodukter och anpassad för framtidens cirkulära modeller.

Ecolease omvandlar traditionella inköp till en komplett hyrestjänst som är mycket enkel att budgetera med en fast månadsavgift under hela hyresperioden, oavsett STIBOR, dessutom bjuder vi på flera funktioner och tjänster.

  • I en cirkulär ekonomi förlängs livscykeln genom återbruk
  • En cirkulär ekonomi består av tjänster och funktioner, istället för produkter.
  • Kapital bör användas för att skapa livskraft och generera tillväxt

Du kan själv räkna ut vad tjänsten kostar.

  • Fast månadsavgift
  • Allriskförsäkring med låg självrisk ingår
  • Räntefritt under hela perioden
  • Vi bjuder på uppläggningsavgift och aviavgifter
  • Vår asset managementlösning ecosystem® ingår
  • Våra cirkulära tjänster såsom IT-logistik, dataradering och efterlevnad ingår
Arbetsplatsprodukter

För produkter såsom bärbara eller stationära datorer så dividerar ni anskaffningskostnaden med 24 och får därmed ut månadskostnaden.

Infrastrukturprodukter

För produkter såsom servrar eller nätverksutrustning så dividerar ni anskaffningskostnaden med 36 och får därmed ut månadskostnaden.

Ecolease Finansiell leasing Operationell leasing
Ränta Räntefritt Fast/Rörlig Fast/Rörlig
Månadsavgift Fast Fast/Rörlig Fast/Rörlig
Restvärdesrisk Moreco Kunden Moreco
Allriskförsäkring Ingår Tillkommer Tillkommer
Uppläggningsavgift Ingen 450 kr 450 kr
Aviavgift Ingen 75 kr 75 kr
Asset Management Ingår Valfritt/Tillkommer Tillkommer
IT-Logistik Ingår Valfritt/Tillkommer Tillkommer
Dataradering Ingår Valfritt/Tillkommer Tillkommer
Efterlevnadsrapportering Ingår Valfritt/Tillkommer Tillkommer

Så här går du vidare.

Det är mycket enkelt att ansöka om tjänsten och signeringsprocessen är helt digital via BankID. Kontakta oss via vår meddelandetjänst, mail eller telefon för att ta reda på om ni kvalificerar er för vår ecolease tjänst, svaret får ni sedan inom 4 timmar.

Vi kan även hjälpa till med själva inköpet via någon av våra partners.