IT-finansiering handlar om tjänster, funktioner, cirkulär ekonomi och hållbarhet

Vi tror att framtidens företag är decentraliserade och i konstant förändring, den fysiska arbetsplatsens gränser blir mer diffusa och personalen mer rörlig. I denna värld bör ert företag inte binda livskraftigt kapital i datorer?

Ert företag leasar säkert era bilar, kaffemaskiner, kopiatorer och kontorsmöbler?

Trenden bland företag oavsett bransch är att inte spendera betydelsefullt kapital på varor, redskap och produkter som istället kan ersättas av funktioner. Om vi vågar oss på en generalisering och kategoriserar detta så gäller devisen, investera endast i sådant som ökar i värde, hyr resten. Kapitalet i företaget bör användas för att skapa livskraft och generera tillväxt.

Hur gör ni med er IT utrustning? Räknar ni med att den stiger i värde?

Om ni inte redan hyr era IT produkter är det dags att ta steget mot den cirkulära ekonomin. Om ni redan tagit steget rekommenderar vi er att läsa mer om vår tjänst ecolease.

"Arbetet för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle innebär att det behövs nya affärslösningar och innovationer samtidigt som det skapas nya affärsmöjligheter"

- Malin Möller, chef för Hållbar verksamhetsutveckling på KGK Läs mer

Den cirkulära ekonomin kräver på affärsmodeller som sätter fokus på användarnytta, inte på produkter. Den fokuserar på delning, reparation och återbruk, vilket då kallas cirkelekonomi.

Moreco levererar klimatsmarta och cirkulära tjänster som förlänger livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänkande

  • Vi hjälper er att konsumera smartare och mer resurseffektivt
  • Vi hjälper er att ta steget mot en cirkulär ekonomi
  • Vi hjälper att sänka era IT kostnader

Genom att finansiera sin IT-utrustning hos Moreco bidrar våra kunder till ett bättre resursutnyttjande med klimatsmart IT. Vi gör det enkelt för våra kunder att följa sin IT-utrustnings livscykel i vårt ecosystem® där ni som kund får full kontroll på när i tiden det är dags att byta ut er ”gamla” IT-utrustning, eller om det vid vissa tillfällen kan vara ett bättre alternativ att förlänga nyttjandet på en del av utrustningen. Vi tillhandahåller livscykeldata såsom garantitider, förväntad end-of-life, marknadsvärden, tillgång och efterfrågan som beslutsunderlag och agerar ofta som rådgivare till våra kunder när beslut ska fattas om nyinköp eller förlängningshyra.