Leasing är en tjänst i form av hyra

Genom att välja att hyra IT-utrustning från Moreco väljer ni även ett mer klimatsmart alternativ då våra hyrestjänster utgår från den cirkulära ekonomin

Företag bör inte spendera betydelsefullt kapital på varor, redskap och produkter som istället kan ersättas av funktioner. Kapitalet i företaget bör användas för att skapa livskraft och generera tillväxt.

Moreco erbjuder tre olika lösningar för leasing till företag;

  • Ecolease
  • Operationell leasing
  • Finansiell leasing

Ecolease är en innovativ hyrestjänst som bara finns här hos oss, med den får ni en färdigpaketerad lösning som ni kan läsa mer om (här). Innan ni bestämmer er för vilket tjänst eller lösning som passar era behov bäst kan ni ta del av nedanstående jämförelsetabell.

Finansiell leasing Operationell leasing Ecolease
Ränta Fast/Rörlig Fast/Rörlig Räntefritt
Månadsavgift Fast/Rörlig Fast/Rörlig Fast
Restvärdesrisk Kunden Moreco Moreco
Allriskförsäkring Tillkommer Tillkommer Ingår
Uppläggningsavgift 450 kr 450 kr Ingen
Aviavgift 75 kr 75 kr Ingen
Asset Management Valfritt/Tillkommer Tillkommer Ingår
IT-Logistik Valfritt/Tillkommer Tillkommer Ingår
Dataradering Valfritt/Tillkommer Tillkommer Ingår
Efterlevnadsrapportering Valfritt/Tillkommer Tillkommer Ingår

Fler viktiga aspekter att ta hänsyn till

  • Finansiell leasing innebär att ni förbinder er att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperiodens slut, denna köpare kan vara Moreco.
  • Operationell leasing är den mest flexibla lösningen då den varken är paketerad eller förutbestämd.
  • Ecolease är den enklaste lösningen, färdigpaketerad som 100% tjänst. Behöver dessutom inte tas inte upp i balansräkningen då det inte handlar om ett produktköp (CAPEX). Istället bokförs hela avgiften som en hyreskostnad (OPEX).

Den cirkulära ekonomin kräver på affärsmodeller som sätter fokus på användarnytta, inte på produkter. Den fokuserar på delning, reparation och återbruk, vilket då kallas cirkelekonomi.