Säker IT-logistik betyder inlåst och övervakad, dörr till dörr.

En obruten leveranskedja är som viktigast den dagen man avyttrar sin använda IT-utrustning. Den största kostnaden med att få sin dator stulen är den informationsförlust man lider och eventuella sanktionsavgifter kopplade till GDPR.

En kontaktpunkt för en säkrare och mer effektiv process

Moreco har lång erfarenhet av returlogistik av IT produkter och ett mycket omfattande internationellt kontaktnät vilket säkerställer att vi kan leverera rätt returlogistiklösning för er oavsett var i världen ni behöver assistans. Att samarbeta med oss ger fördelar som;

  • Rätt erfarenhet och resurser
  • Rätt säkerhetsutrustning
  • En enda kontaktyta för en säkrare och effektivare process

Våra IT-logistiklösningar utgår ifrån att uppnå högsta möjliga säkerhet genom implementering av enkla logistikrutiner där vi utför transporter i speciella säkerhetsskåp. Moreco erbjuder en prenumerationstjänst för säkerhetsskåp speciellt avsedda för IT med fasta eller flexibla utbyten, ni väljer. Fördelen med tjänsten att ni alltid förvarar er gamla IT-utrustning inlåst tilldess den kan raderas på rätt sätt.

Moreco cabinet