Returlogistik

Hur vi på Moreco jobbar

Vi köper allt från små smartphones och datorer till marknadens mest avancerade servrar, nätverksprodukter och lagringslösningar. Vi har en bredd som de flesta av våra konkurrenter saknar samtidigt som vår specialisering på datacentret är unik.

Vi är störst i Sverige på returlogistik och återköp av begagnade servrar, lagring- och nätverksutrustning.

  1. Vi värderar er utrustning på förhand och när ni säljer till oss får ni betalt direkt.
  2. Vi sköter all logistik, även om ni vill att vi hämtar i Frankfurt eller Dallas.
  3. Vi raderar och återrapporterar på serienummernivå.
  4. Ni kan följa produktionen i realtid via vår onlineportal.

Förhindra dataintrång

Enligt en studie från Ponemon Institue så sker 70% av dataintrången på grund av brister i livscykelhanteringens slutfas. Ofta förvaras utbytt utrustning på ett högst osäkert sätt fram till dess att en säker raderingsprocess inleds.

Vi hjälper er att riskminimera genom att antingen radera innan transporten till oss eller genom att tillhandahålla låsta säkerhetsburar och skåp där ni kan förvara er IT-utrustning i väntan på en säker radering.

Läs mer om vår returlogistik

Läs mer på våra tjänstesidor

Kontaktperson Returlogistik

Henrik Levin

+46 8 588 859 53
+46 70 611 03 32
henrik.levin@moreco.se