Nedmontering och avveckling på plats

Projektledning, planering och genomförande som bygger på erfarenhet, processer och upparbetade rutiner säkerställer utfall i världsklass, det är därför vi får uppdrag även från våra kollegor i branschen. Vi ser oss också som specialister på organisationer med stor geografisk spridning som exempelvis Försäkringskassan samt Länsstyrelsen där vi utfört våra avvecklingstjänster på 40-talet orter, allt mellan Kiruna, Trelleborg och Gotland.

Vi erbjuder ett antal tjänster som kan utföras på plats i era lokaler.

  • 100% säker dataradering
  • Fysisk destruktion av media genom shredding
  • Racka ur servrar och annan infrastruktur
  • Borttagning av kablage och rack
  • Packning i våra säkerhetsskåp
  • Bortforsling med övervakade direkttransporter

Hos Moreco har vi mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens kring säker IT-logistik från just datahallar. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet, projektledning och inte minst en helt annan produktkunskap kring infrastrukturen än vad vanliga arbetsplatsprojekt kräver.