Nedmontering och avveckling på plats

Projektledning, planering och genomförande som bygger på erfarenhet, processer och upparbetade rutiner säkerställer utfall i världsklass, det är därför vi får uppdrag även från våra kollegor i branschen. Vi ser oss också som specialister på organisationer med stor geografisk spridning som exempelvis Försäkringskassan samt Länsstyrelsen där vi utfört våra avvecklingstjänster på 40-talet orter, allt mellan Kiruna, Trelleborg och Gotland.

Hos Moreco har vi mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens kring säker IT-logistik från just datahallar. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet, projektledning och inte minst en helt annan produktkunskap kring infrastrukturen än vad vanliga arbetsplatsprojekt kräver.

Vi erbjuder ett antal tjänster som kan utföras på plats i era lokaler.

  • 100% säker dataradering
  • Fysisk destruktion av media genom shredding
  • Racka ur servrar och annan infrastruktur
  • Borttagning av kablage och rack
  • Packning i våra säkerhetsskåp
  • Bortforsling med övervakade direkttransporter