Partners

Nöjda kunder

De flesta av våra partners är välrenomerade leverantörer i IT-branschen. Den gemensamma nämnaren är att de är framgångsrika och att de har jobbat tillsammans med Moreco i flera år.

En annan gemensam nämnare är att de är väldigt nöjda med samarbetet, något som avspeglas i våra partnerundersökningar.

Varje år låter vi våra partners betygsätta Moreco på ett antal områden och resultaten visas i bilden till vänster. Betygen har satts på en sexgradig skala där betyget 1 betyder mycket dåligt och 6 betyder mycket bra.

Våra samarbeten gör skillnad, tillsammmans vinner vi fler affärer och får nöjdare kunder.

Vi välkommnar IT-branschens tillverkare, distributörer och leverantörer att samarbeta med oss för en stärkt ekonomi och för en mer miljövänlig framtid.

Ett urval av våra partners