Allmänt om dataradering

Allmänt om dataradering

Exponering av konfidentiell och känslig information har blivit en allt vanligare företeelse. I media skrivs det varje vecka om berättelser kring uppmärksammade fall som gäller förlust av känsliga uppgifter. I dagens informationssamhälle utgör våra informationstillgångar en betydande risk på grund av de stora mängder konfidentiell information som lagras på dem.

DEFINITIONEN AV KÄNSLIG ELLER KONFIDENTIELL INFORMATION ÄR INFORMATION SOM SKYDDAS MOT OBERÄTTIGAD SPRIDNING.

En enklare beskrivning eller snarare tumregel är: All information som ej är offentligt tillgänglig skall anses konfidentiell eller känslig. Alla företag investerar i flera olika lösningar för att skydda sig mot obehörig åtkomst till lagrad information. På de flesta företag finns det antivirussystem, brandväggar, VPN lösningar, IDS'er (Intrusion Detection System) m.m. Hur många företag har då motsvarande informationsskydd när systemen fasas ut?

Har ert företag investerat i överskrivningsprogramvara, avmagnetiseringsutrustning eller en metalltugg? Troligen inte, fokus ligger på kärnverksamheten och leveranskvalitet till era kunder. Tyvärr duger det inte att borra tre hål i hårddisken, det enda man åstadkommit är att göra den obrukbar, information finns kvar och med dagens teknik och resurser kan merparten av informationen återskapas.

Det är extremt viktigt att lagringsmedia blir korrekt raderad innan IT-tillgångar avyttras, återanvänds eller skickas för återvinning. Företag och dess anställda är skyldiga enligt lag (1990:409) att garantera säker hantering av känslig information. Tyvärr räcker det idag inte enbart med att för egen del veta att informationen är korrekt raderad. För att slippa möta eventuella rättsliga påföljder som bristande efterlevnad kan innebära måste företagen kunna bevisa att informationen är korrekt förstörd enligt godkänd standard.

Moreco är experter på dataradering och destruktion

Vi bjuder på en timmes gratis konsultation inklusive behovsanalys. Behovsanalysen hjälper er att ta fram ett beslutsunderlag och ge svar på om ni behöver förändra något för att öka säkerheten. Vår paradgren är dock att utföra datadestruktionen åt er eller dataradering på plats hos er, något vi i stort sett är ensamma om att kunna utföra. Vi kan även hjälpa er att ta fram en tillförlitlig policy för datadestruktion.

En verifieringskedja (även kallad granskningslogg) är en säkerhetsrelevant kronologiskt register och eller destination och källa för poster som ger skriftligt bevis på en sekvens av aktiviteter. Med våra processer och rutiner

 Tillbaka