Spårbar dataradering

Spårbarhet är allt

Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? Du har säkert hört den förut men när vi tar frågeställningen i beaktande är ur ett raderingsperspektiv uppstår en annan frågeställning, bevis? Om du inte kan bevisa att du förstört informationen, är den då verkligen förstörd? Det är alltså en fråga om verklighet och objektivitet.

Bara en framgångsrik radering räcker inte, eftersom bevis på raderingen behövs för verifieringsändamål. Detaljerade, granskningsbara bevis på radering är obligatoriskt för att kunna uppfylla regelmässiga, juridiska och lagliga krav.

Viktig verifieringssäkerhet

Blancco ger detaljerad rapporterings- och verifieringsinformation som överensstämmer med branschstandarder och regelverk som ISO 15408, ISO 27001, FISMA, HIPAA, SOX, FACT, ACT, GLBA och PCI DSS. Alla aktiviteter loggas i raderingsrapporter, vilket säkrar absolut transparens och heltäckande säkerhet, både före och under verifieringsprocessen. Dessa rapporter inkluderar digitala signaturer för maximal säkerhet och för att undvika manipulering.

Minimera misstagen

  • Centraliserad övervakning och verifiering
  • Minimal manuell inmatning av data
  • Automatiskt ifyllande av information gällande hårdvara och radering i rapporten
  • Nätverksbaserad leverans av rapporter

 Tillbaka