Finansiering och livscykelhantering av IT-produkter

Låt oss hjälpa er, börja med att berätta var i livscykeln ni befinner er

Samla finansiering och hantering på en plats

Moreco förenklar för dig och dina kunder genom att vi kan hjälpa till med både kostnadseffektiv finansiering och att ta vara på mesta möjliga värde av utrustningen efteråt, vare sig den ska ”pensioneras” eller återanvändas

Läs mer om våra finanseringsmöjligheter

Kundernas snittbetyg: 5,4 av 6

Betygen från våra kunder och partners talar om för oss att vi gör ett riktigt bra jobb, och vi strävar hela tiden efter att höja betygen ännu mer. Särskilt stolta är vi över betygen inom bemötande och pålitlighet.

Läs mer om våra kunder

Optimerad livscykelhantering av it-infrastruktur

Vi erbjuder en optimerad livscykelshantering av it-infrastruktur som stöder en cirkulär ekonomi. Våra lösningar omfattar hela kedjan – från finansiering av it-infrastruktur och försäljning av reservdelar/produkter som gått ur produktion till returlogistik kring hela it- infrastrukturen, inklusive säkerhetstjänster som dataradering, destruktion, återbruk och återvinning.

Läs mer om livscykelhantering

Unika tjänster för Datahallen

Moreco är en av ytterst få aktörer i Sverige med expertkompetens av returlogistik för datacenterprodukter. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet och inte minst en helt annan produktkunskap än vad arbetsplatsprodukter kräver. Det finns goda skäl att Moreco är störst i Sverige på livscykelhantering av it-infrastruktur.

Läs mer om återtag i datahallen

Ett urval av våra partners