- Förvärvet innebär att vi utökar och stärker vårt erbjudande till våra kunder med fler hållbara och resurseffektiva cirkulära lösningar, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling Sverige.

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag med 1 600 medarbetare och 90 anläggningar runt om i Sverige. Företaget är en helhetspartner som utvecklar cirkulära återvinningslösningar för alla typer av verksamheter och ett viktigt fokusområde för framtiden är återbruk av IT-utrustning.

- Återbruk av servrar är ett intressant men komplext område. Därför är vi nöjda över att ha förvärvat Moreco Group som är certifierade, ledande och erkänt duktiga inom sitt område, säger Fredrik Pettersson.

Moreco Group AB, som är ledande på återtag och cirkulära tjänster för servrar, lagrings- och nätverksutrustning grundades 2006 och är ett känt namn hos många datacenters och serverhallar i Sverige och i övriga Norden. Företaget är dessutom ett av få certifierade guldpartners till det globala säkerhetsföretaget Blancco som tillhandahåller den erkända raderingslösningen som används.

- Vi är riktigt glada och stolta över att få Stena Recycling som ägare och att vi tillsammans kan fortsätta växa och utveckla våra förutsättningar som ledande inom återbruk av IT-infrastruktur för datacenters, säger Andreas Backlund, VD Moreco Group AB.

Stena Recycling bedriver sedan tidigare en verksamhet inom återbruk där laptops, mobiltelefoner och elektroniska komponenter, efter radering och kvalitetssäkring, får ett andra liv.

Om Moreco

Moreco har skapat ett ecosystem® för miljömedvetna företag som önskar enklare administration, mer kontroll och lägre kostnader för sina IT-produkter.

Ecosystem® består av kostnadseffektiva lösningar för hårdvara som tjänst, utförlig kontrakt- och tillgångsadministration samt professionell livscykelhantering med marknadens mest certifierade dataraderingslösning.

Tjänster och lösningar