Asset Management utgör fundamentet i Morecos ecosystem

Moreco’s asset managementlösning ecosystem® är främst till för miljömedvetna företag vilka önskar enklare administration, mer kontroll och lägre totalkostnader för sina IT-produkter

Med ecosystem® får ni bland annat:

Utökad livscykeldata

Med asset management systemet kan ni spåra all nödvändig information om era IT resurser. Sortera eller sök bland dem efter relevanta detaljer, djupdyk och ta del av utökad livscykeldata.

Ni får ni koll på brukare, kostnadsställen, inköpskostnader och mycket mer.

  • Vilken kvarvarande garanti har resurserna?
  • Vilka resurser är köpta och tillhör balansräkningen?
  • Nedladdningsbara raderingsrapporter
Minskade inköpskostnader

Har ert företag oanvända IT-tillgångar? vet ni var och vad de är? Tror du att det är viktigt att ditt företag är hållbart?

Intervjuer visar att med rätt information till hands kommer ni inte bara att minska ert företags klimatavtryck, ni kommer också att kunna spara in på betydande kostnader.

  • Vilka resurser ligger under leasingkontrakt?
  • Vilka kontrakt löper ut inom 3 eller 6 månader?
  • Har ni inaktiva resurser som kan återanvändas eller säljas vidare?
Klimatsmart IT

Genom att tydligt och på ett automatiserat sätt synliggöra förutsättningarna för ett företags befintliga IT-tillgångar uppnås förbättrade inköpsbeslut, förbättrad säkerhet vid avyttring och direkta miljövinster som stödjer företagets miljöengagemang och den cirkulära ekonomin.

  • Se möjlig miljöbesparing genom Co2e miljödata
  • Behålla eller sälj? Se resursernas marknadsvärde direkt
  • Håll koll på resursernas förväntade livslängd

Vi har tagit fram olika lösningar anpassade efter olika typer av verksamheter.

Vår Cloud-lösning är framtagen med våra kunders behov i fokus. Du behöver inte välja en av våra finansieringslösningar för att ta del av asset management systemet. Här kan du även lägga upp dina köpta assets och supportavtal för att ha allt samlat på ett och samma ställe. Du kan ha obegränsat med användare inom företaget och ge dem olika behörighet.

Vår Partner-lösning är till för alla återförsäljare som vill kunna erbjuda sina kunder asset management som en tjänst samtidigt som de själva får ett verktyg i sitt proaktiva arbete. Här kan du som återförsäljare lägga upp dina kunder och få en överblick över deras kommande behov. Du kan även skapa digitala offerter direkt i systemet vid val av våra finansierinslösningar och få fram prisförslag snabbt och enkelt.

Enterprise: ecosystem® är under ständig utveckling och vi prioriterar funktioner som våra kunder efterfrågar. Vår målsättning är att kunna erbjuda olika typer av integrationer till systemet för att kunna anpassa det efter era behov.

Kontakta oss gärna för att boka in ett möte där vi går igenom hur ni skulle kunna använda ecosystem® i er organisation.