Datacenter Asset Recovery – Ett jobb för oss specialister

Se till att anlita specialister när det är dags för hårdvaruskifte i datahallen. Vi är en av ytterst få aktörer i Sverige med expertkompetens kring returlogistik för server, lagring- och nätverksutrustning.

Unik leverantör av tjänster för Datahallen

Hos Moreco har vi mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens kring returlogistik från datahallar. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet, projektledning och inte minst en helt annan produktkunskap kring infrastruktur än vad vanliga arbetsplatsprodukter kräver. Vi har monterat ner både delar av och hela datahallar, i Sverige och utomlands.

Utöver den uppenbara skillnaden i komplexitet, antalet hårddiskar och den säkerhetsnivå av data som ofta lagras i ett datacenter så skiljer det sig även på den teknologi som krävs för säker dataradering. Vissa systemtillverkare använder sig av 520 bytes per sektor medan vanliga PC diskar använder 512 bytes vilket betyder att man inte kan använda sig av samma raderingsverktyg som oftast är anpassade för vanliga kontorsdatorer.

På Moreco vet vi just detta och har därför tagit fram egna unika lösningar för att säkerställa korrekt och verifierbar radering.

Med miljön och ekonomin i fokus

En annan mycket avgörande skillnad är vår produktexpertis, en dator är förhållandevis enkel och okomplicerad i sin struktur. Ett lagringssystem eller en serverlösning består av flera fristående komponenter som var för sig betingar ett andrahandsvärde. Vår kännedom om komponentmarknaden är också det som skiljer oss från vanliga PC aktörer eller återvinningsföretag, vi ser detaljerna som bildar helheten.

Vad har IT-leverantörerna Advania, AddPro, Atea, B2B IT-Partner, Dustin, Evry, Infront IT-Partner, IT-Total, Iver, Proact, Tech Data och Visolit gemensamt?

De anlitar ofta Moreco att hantera återtaget och returlogistiken för infrastrukturprodukter från deras egna och deras kunders datahallar.

Conapto

Conapto är Sveriges första klimatneutrala leverantör av datacenter colocation.

De har tre datacenter i Stockholm från vilka man erbjuder säker, hållbar och flexibel colocation samt uppkopplingen till molnet som behövs för att svenska företag och IT-driftleverantörer skall kunna leverera tjänster i en skalbar hybrid IT-miljö.

Conapto är ISO 9001, 14001 samt 27001 certifierade samt certifierade för PCI/DSS (service provider) och revideras enligt SOC 1 typ 2.

Conapto samarbetar med Moreco kring effektiv och miljövänlig återvinning och återbruk med målsättningen att hela tiden är att minska klimatpåverkan och ersätta gamla produkter med mer energieffektiva alternativ.