Datahallen

Moreco är en av ytterst få aktörer i Sverige med expertkompetens av returlogistik för datacenterprodukter. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet och inte minst en helt annan produktkunskap än vad arbetsplatsprodukter kräver. Det finns goda skäl att Moreco är störst i Sverige på livscykelhantering av it-infrastruktur.

Unika tjänster för Datahallen

Moreco är en av ytterst få aktörer i Sverige med expertkompetens av returlogistik för datacenterprodukter. Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet och inte minst en helt annan produktkunskap än vad arbetsplatsprodukter kräver. Det finns goda skäl att Moreco är störst i Sverige på livscykelhantering av it-infrastruktur.

Datacenter asset recovery – Ett jobb för specialister

Det krävs speciell kompetens för att garantera säkerheten och värdet på utrustningen som skall avyttras, det är enorm skillnad på att säkert radera en lagringslösning och en dator. Utöver den uppenbara skillnaden i komplexitet, antalet hårddiskar och den säkerhetsnivå av data som ofta lagras i ett datacenter så skiljer det sig även på den teknologi som används för åtkomst.

Garanterat, certifierat och spårbart

Vissa systemtillverkare använder sig av 520 bytes per sektor medans vanliga PC diskar använder 512 bytes vilket betyder att man inte kan använda sig av vanliga raderingsverktyg som oftast är anpassade för vanliga kontorsdatorer. På Moreco vet vi just detta och har därför tagit fram egna unika lösningar för att säkerställa korrekt och verifierbar radering. Våra lösningar är dessutom mobila och vi kan säkerställa en korrekt utförd radering innan lagringsmediet lämnar datahallen. När ni skall anlita någon för att säkert radera dessa system, säkerställ då att de är experter på området.

Miljövänligt

En annan mycket avgörande skillnad är produktexpertisen, en dator är förhållandevis enkel och okomplicerad i sin struktur. Ett lagringssystem eller en serverlösning består av fler fristående komponenter som var för sig betingar ett andrahandsvärde. Vår kännedom om komponentmarknaden är också det som skiljer oss från vanliga PC aktörer eller återvinningsföretag.

I trygga händer

Se till att anlita specialister när det är dags för datacenterskifte, byte av servrar, lagring och nätverk. De specialisterna hittar du här på Moreco – vi är störst i Sverige inom datacenter asset recovery.

Kontaktperson Datacenter Asset Recovery

Andreas Backlund

+46 8 588 859 51
+46 70 611 11 58
andreas.backlund@moreco.se