Fullt certifierad dataradering

Fullt certifierad dataradering

Moreco rekommenderar produkter från Blancco för överskrivning och mjukvarubaserad radering. Vi har sedan 2006 använt oss av Blanccos produkter och vi har Silverpartnerstatus hos Blancco vilket försäkrar våra kunder om bra support och uppbackning. Blancco är pionjärer och marknadsledare inom mjukvara för certifierad dataradering. Blancco har över tio nationella och internationella godkännanden, certifieringar och rekommendationer från tredje part. Flest i branschen. Blanccos mjukvara uppfyller och överträffar alla större internationella standarder för säker dataradering, vilket gör Blanccos mjukvara till en av de mest tillförlitliga på marknaden.

Certifierad för Common Criteria (ISO 15408)

Common Criteria är en internationellt erkänd oberoende säkerhetscertifiering, accepterad av myndigheter i 26 länder i Europa, Australasien, Asien och Nordamerika. Baserat på Common Criterias globala krav certifierade ANSSI (franska nät- och informationssäkerhetsbyrån) Blanccos raderingsprogram till den högsta nivån någonsin för en raderingsmjukvara och bekräftade att den uppfyller alla krav på säkra egenskaper. Denna grundliga, oberoende utvärdering matchar de stränga kriterierna för alla informationssäkerhetsprodukter som beviljas en Common Criteria EAL 3+.

Andra certifieringar runt värden

  • Blancco HMG Software är certifierad av Communications-Electronics Security Group (CESG), den brittiska regeringens nationella tekniska myndighet för informationssäkerhet.
  • Blancco har certifierats av Federal Office for Information Security (BSI), den tyska informationssäkerhetsbyrån.
  • Holländska AIVD (Allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten) har certifierat och godkänt Blancco för användning hos holländska myndigheter, upp till och inklusive säkerhetsklassificering.
  • Blanccos dataraderingsprogram är certifierad av svenska försvarsmakten, vilket försäkrar att våra skandinaviska och nordiska kunder använder sig av den bästa dataraderingslösning som finns tillgänglig.
  • Blanccos programvara är certifierad av DCSSI (Centrala avdelningen för informationssäkerhetssystem under ledning av den franska generalsekreteraren för försvarsmakten).

ABW är den polska specialtjänsten som ansvarar för skyddet av landets inre säkerhet och grundlag. Blancco är det enda dataraderingsprogrammet som certifierats av polska myndigheter.

Godkännanden och rekommendationer

  • Blanccos säkra dataraderingsprodukter rekommenderas av Nato och är inkluderade i den ansedda NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC).
  • Blancco uppfyller och överträffar DoDs rekommenderade dataraderingsmetod för att överskriva "alla adresserbara platser", som den definieras i US DoD NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual).
  • Norska säkerhetsmyndigheten (NSM) godkände Blancco HMG Software för radering av hårddiskar avsedda för offentliggörande och frisläppande för kommersiell användning.
  • The Defence INFOSEC Product Co-Operation Group (DIPCOG) vid Storbritanniens Försvarsdepartement (Ministry of Defence, MoD) har beviljat Blancco certifikatet DAC/0019.Republiken Tjeckiens nationella säkerhetsmyndighet (Národní bezpecnostní úrad) rekommenderade Blancco efter att ha genomfört en utvärdering av våra produkter och ställt upp villkor för deras användning.

 Tillbaka