Säker dataradering

Överskrivning

Moreco Group har ända sedan 2006 varit certifierad partner till Blancco, en marknadsledande aktör inom lösningar för dataradering för miljoner användare och tusentals myndigheter och företag från hela världen. Genom att använda Blanccos programvara kan vi säkerställa att informationen på dina enheter dataraderats korrekt och ger dig därtill en radringsrapport som bevis på att dataraderingen är utförd.

Säker dataradering

Vi utför permanent dataradering från IT-utrustning som t.ex. servrar, lagringslösningar, datorer, tablets och smartphones. Data som raderats med Blancco kan inte återskapas med någon existerande teknik.

Vi kan även radera på plats hos er

Vi har många klienter med smycket strikta krav på säkerhet och för dessa är det otänkbart att känslig information lämnar deras lokaler. Vi har tagit fram en lösning som möjliggör radering på plats hos er i anslutning till ert datacenter. Vår raderingslösning har enorm kapacitet och lagringslösningar så stora som 1 petabyte hanteras utan bekymmer.

Detaljerad rapportering

En detaljerad rapport är beviset på en framgångsrikt genomförd dataradering. Blanccos signerade och verifierbara rapporter är en förutsättning för att kunna uppfylla alla regulatoriska och lagliga krav.

Verifieringsprocess

En detaljerad kontroll och verifieringsprocess är ett nödvändigt krav vid uppfyllandet av standarder som ISO27001, ISO15408, PCI och FISMA.

Fördelar med mjukvarubaserad radering

Det är en automatiserad dokumentationsprocess, risken för mänskliga fel minimeras. Eftersom ingenting förstörs fysiskt så kan det bidra till återanvändning som gör metoden både ekonomisk och hållbart ur ett miljöperspektiv.

Nackdelar?

Ingen vet i nuläget om framtida tekniker kommer kunna återskapa data som är raderat med gällande standarder. Eftersom det ej finns någon teknik som i nuläget kan återskapa data och ej heller spår av att kunna återskapa data i laboratorier så är det dock högst sannolikt att lagringsmediet vid tidpunkten fysiskt havererat eller förlorat sin status som konfidentiell.

 Tillbaka