Morecos modell för att maximera er gamla IT-utrustnings finansiella värde

Den cirkulära ekonomin är mer än bra för vår miljö, den gör även nytta för er ekonomi då modellen bidrar till en ökad efterfrågan av begagnade reservdelar och tillbehör.

Hur vi jobbar för att öka värdet på er gamla utrustning

  • Moreco jobbar mot flertalet marknader och kanaler. I första hand ger detta rätt förutsättningar för optimalt återbruk vilket skapar intäkter även på äldre utrustning. I andra hand bidrar det till en marknadsspridning som upprätthåller värdet även vid stora volymer.
  • Vår marknadsbevakning håller koll på marknadspriser, tillgång och efterfrågan ner på produktnummernivå vilket ger oss förutsättningar att optimera flödet av produkter och komponenter nedströms.
  • Vi har en komponentstrategi vilket innebär att vi ser till marknadsvärdet och efterfrågan ner på minsta möjliga nivå. Kort innebär det att tre komponenter från en samlad enhet kan inbringa mer värde separat var för sig än om de säljs tillsammans i enheten.