Arbetsplatsen – en konstant föränderlig värld som kräver flexibilitet

Framtidens företag är decentraliserade och i konstant förändring, den fysiska arbetsplatsens gränser blir mer diffusa och personalen mer rörlig. I denna värld bör företagen inte binda livskraftigt kapital i datorer.

Moreco ger sina kunder verktygen för att säkerställa att framtidens arbetsplats blir kostnadseffektiv och miljövänlig.

Dels erbjuder vi vår finansieringstjänst ecolease. Ecolease frigör kapital till viktiga funktioner för att skapa livskraft i företaget genom att förvandla inköp av IT utrustning till hyra (läs mer här) . Vi erbjuder även våra kunder en färdig asset managementlösning, ecosystem® (läs mer här). Målsättningen med ecosystemet är att på ett automatiserat sätt tillhandahålla beslutsunderlag för en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig livscykel.

Oavsett om ert företag köper eller hyr sina datorer så har Moreco har lång erfarenhet av livscykelhantering av just användarnära IT-produkter, med välbyggda rutiner och processer för hanteringen, oavsett om det gäller bärbara eller stationära datorer. Flexibiliteten ligger i att skapa enkelhet i processen.

De två vanligaste uppläggen våra kunder använder sig av ser ut enligt följande.

Prenumeration för enkelhetens skull

  1. Ni prenumererar på ett eller flera säkerhetsskåp, en s.k. loop med avtalade priser.
  2. Skåpen byts ut på förfrågan eller vid fasta intervaller.
  3. Moreco tar hand om logistik, inventering, radering och rekonditionering och återbetalning av överskjutande värden
  4. Ni kan följa allt arbete i portalen där ni även kan hämta ut alla rapporter

Direktförsäljning – för tillfälliga projekt

  1. Ni skickar oss en lista på de datorer ni vill avyttra
  2. Moreco värderar produkterna i listan och återkommer med en offert.
  3. När vi är överens köper Moreco produkterna av er, precis som vid en vanlig försäljning

Vi tar vårt uppdrag på största allvar och vi strävar alltid efter förbättring. Moreco är både miljö och kvalitetscertifierade, ISO9001 & ISO14001.

Enligt Radar Ecosystems är IT säkerhet är det viktigaste skälet till att företag avstår från att anlita andra företag att ta hand om deras IT utrustning. Samma undersökning visar på att miljövinster är det största skälet att företag väljer att anlita andra företag att ta hand om deras IT utrustning. För Morecos kunder är det viktigt att vår hantering sker enligt prioriteringsordningen

  1. Säkerhet
  2. Miljö
  3. Ekonomi